ما آزادیم به هر کجا که میخواهیم پرواز کنیم و همانی باشیم که هستیم! هیچکس کسی را از دست نمیدهد زیرا در واقع هیچکس کسی را در اختیار ندارد این تجربه ی واقعی آزادی است دارا بودن مهمترین احساس دنیا بدون در اختیار داشتن آن! tag:http://tfamp.ir 2019-09-10T19:23:43+01:00 mihanblog.com پست ثابت 2017-04-25T04:47:25+01:00 2017-04-25T04:47:25+01:00 tag:http://tfamp.ir/post/487 زهرا                                 
]]>