ما آزادیم به هر کجا که میخواهیم پرواز کنیم و همانی باشیم که هستیم! هیچکس کسی را از دست نمیدهد زیرا در واقع هیچکس کسی را در اختیار ندارد این تجربه ی واقعی آزادی است دارا بودن مهمترین احساس دنیا بدون در اختیار داشتن آن! tag:http://ilovelionelmessi.mihanblog.com 2020-01-26T04:34:37+01:00 mihanblog.com پست ثابت 2017-04-25T09:17:25+01:00 2017-04-25T09:17:25+01:00 tag:http://ilovelionelmessi.mihanblog.com/post/487 زهرا                                 
]]>